Dimensies van Liefde

 

Ko Bakker – persoonlijke ontwikkeling

 

Hassan Elkadi – persoonlijke ontwikkeling

 

Liefde is essentiële voeding om te groeien en te bloeien

 Het is een verrukking voor het hart en voor de ziel om de wonderlijke uitwerking van liefde te ervaren. Het is zeer vervullend om in onze kern ontmoet te worden, en de voeding en de zegening te kennen die elke liefde brengt. Er zijn diverse soorten van liefde. In het komende half jaar gaan we er een drietal nader ontdekken. 

Kopergoud is een liefde die ons een gevoel van waardigheid brengt. Het herstelt in ons een krachtig gevoel van zelfwaarde. We ervaren onszelf als een waarachtige en nobele volwassene. We zijn rijk, waardig, bekrachtigd, en vervuld van Liefde en van commitment aan de Waarheid

Intiem Zwart is een liefde die bestaat uit de grootst mogelijke sensitiviteit. Deze liefde voert ons naar de plek van intimiteit. Gevuld met grote zorgzaamheid, met zachtaardige vrede en intieme liefde.

Levend daglicht is een liefde die ons basisvertrouwen vormt in het leven. Het brengt ons steeds weer terug tot een natuurlijke staat van vertrouwen en liefde. Het is de liefhebbende bedding waarin we op een natuurlijke wijze ons fysiek, mentaal, emotioneel en spiritueel kunnen ontwikkelen. Hoe meer we baden in dit Liefdevolle Licht, des te meer worden de verborgen lagen van schrik en bevriezing aangeraakt en beginnen ze te smelten.

 De dagen bestaan uit een combinatie van voordrachten, ervaringsoefeningen, meditatie en transmissie. In de cursus onderzoek je door middel van zelfonderzoek (inquiry) de psychologische blokkades van de verschillende liefdeskwaliteiten. En je gaat ook je liefdeskwaliteiten door middel van transmissie (overdracht) rechtstreeks ervaren.

Praktische informatie

Data: Kopergoud: vrijdag 15 september, 13 oktober, 

Intiem Zwart: 17 november, en 22 december 2023;               Levend daglicht: 19 januari, en 9 februari 2024.

Tijd: 10 uur tot 17 uur.

Plaats: de Vuurvlieg, Tweede Oude Heselaan 179a, Nijmegen

Prijs: per 2 dagen: 190 euro; Voor studenten en minimum: 130 euro.

Teachers: Ko Bakker en Hassan Elkadi

Website: www.diamondlogos.nl

De cursus is op 2 september 2022 gestart, maar de groep blijf voorlopig open voor nieuwe deelnemers. Je kunt steeds aan het begin van een blok van 2 dagen instromen.