Intens

Systeemopstellingen

Wij zien een wereld voor ons waarin individuen en organisaties vanuit passie samen bouwen aan een duurzame en meer rechtvaardige maatschappij. We zien energieke en creatieve organisaties waarin mensen floreren en zich verbinden. Wij dragen daaraan graag bij door organisaties, teams en individuen te ondersteunen en te faciliteren in hun ontwikkelingsproces. Dit doen we o.a. met systeemopstellingen.

.

We zien energieke en creatieve organisaties waarin mensen floreren en zich verbinden

Een opstelling is een middel om, in korte tijd, een beeld te krijgen van wat er ‘speelt’. De vraag die een deelnemer heeft, vormt het uitganspunt. Anderen die aanwezig zijn, worden gevraagd zich te verplaatsen in de verschillende ‘spelers’ in het vraagstuk. Zo wordt duidelijk wat er gebeurt bij mensen en tussen mensen, de dynamiek wordt zichtbaar. De inbrenger van de vraag krijgt zo een beeld van wat er m.b.t. zijn/haar vraagstuk gebeurt en wat een mogelijke oplossingsrichting is.

We bespreken elke casus na en beantwoorden de vragen die er zijn. Zowel over de inhoud als de wijze waarop we het vraagstuk hebben aangepakt.

Samen bouwen aan een duurzame en meer rechtvaardige maatschappij

We bespreken elke casus na en beantwoorden de vragen die er zijn. Zowel over de inhoud als de wijze waarop we het vraagstuk hebben aangepakt.

Deze bijeenkomsten organiseren we als open inschrijving, incompany en op maat.

De Vuurvlieg is een prachtige locatie. Hij voldoet voor ons aan belangrijke criteria namelijk: ruimte, licht, rust en makkelijk bereikbaar per openbaar vervoer.

Mieke Laarakkers

Intens

De Groepsruimte

Intens traint meestal in de Groepsruimte van De Vuurvlieg