Theosofisch centrum Nijmegen

 

Filosofie van de Spiritualiteit

 

Centrum Nijmegen van de Theosofische Vereniging in Nederland (TVN) is opgericht om aan mensen die de behoefte voelen, gelegenheid te bieden om hun spiritualiteit te onderzoeken. Daarbij ben je niet meteen gebonden aan bepaalde leringen en niet aan een specifieke stroming.

Het leven heeft veel meer te bieden dan alleen de werkelijkheid waarin wij leven. Daar willen we samen over kunnen praten

We proberen een programma te maken dat hierop gericht is.
Dit programma geeft  inhoud ter overdenking, die voornamelijk uit theosofie of aanverwante esoterische stromingen komt. Omdat theosofie vrijheid van denken kent, wordt je hiermee niet vastgezet op bepaalde leringen.

Wel gebruiken wij termen uit theosofie. Dat zijn vaak termen en woorden die ook gebruikt worden in spirituele stromingen van deze tijd. In theosofie komen zulke woorden bij elkaar in één samenhangend concept.

Over ervaringen van een ruimer leven 

Theosofie spoort je aan om de opgedane (zelf)kennis in het dagelijkse leven te integreren. Maar je bent er zelf verantwoordelijk voor.

Leringen en overtuigingen van eigen geloofsrichtingen hoeven niet te worden opgegeven om theosofie te kunnen begrijpen.

“Het was erg prettig om mijn clienten in De Vuurvlieg af te spreken.”

Jan Janssen

Klant van Roeland van Niele