The Light of Being

Leven in Openheid bijeenkomsten

 Het samen beleven van diepgang en innerlijke schoonheid

Deze meditatieve bijeenkomsten met Puja’s (mantragebeden) en teksten van Anandajay zijn maandelijkse momenten om je even vrij te maken van je verplichtingen en ruimte en aandacht te hebben voor jezelf. De Puja’s die we samen beleven en de teksten die we lezen, helpen je open te gaan voor de diepgang van jouw bestaan en de vrede, liefde en schoonheid die daaraan eigen is.

Hoe werkt het?

We komen samen in een stille en meditatieve sfeer die alleen al helend op je inwerkt.
In een korte inleidende meditatie leggen we onze dagelijkse beslommeringen zoveel mogelijk af om ons te openen voor een puja (‘mantra gebed’) en een tekst. Een puja kent enige simpele gebaren die de betekenis van het (op de CD) gezongen gebed bekrachtigen.Het gebed (de puja) is immer een uitnodiging om open te gaan voor het grotere, het onbekende, voor de diepte, de schoonheid, de liefde en wijsheid in het bestaan, en om deze levenskwaliteiten, die we vaak missen in ons drukke leven, maar waar we wel naar verlangen, te groeten, te eren, ons ervoor te openen en te danken. De tekst die wordt voorgelezen, sluit aan bij de Puja van die dag en zal haar betekenis verdiepen of verhelderen. Zowel de puja als de tekst zijn van de hand van Anandajay.

.

Het gebed (de puja) is immer een uitnodiging om open te gaan voor het grotere

In een afsluitende deelronde kunnen we onze ervaringen en de vreugde van het samen zijn met hetzelfde verlangen en dezelfde diepere gevoelens delen. Zonder dat daarover gediscussieerd hoeft te worden. Het meditatieve karakter van de bijeenkomst staat voorop.

Verrassend, vanaf de weg verscholen sta je dan opeens voor de deur van de Vuurvlieg. Warm en omhullend, niet zo groot, maar verrassend veel ruimte biedend, vriendelijk en van vele gemakken voorzien. Ik vind hier als cursist, als docent en coach al jarenlang een inspirerend thuisplekje’ voor mezelf en voor mijn cliënten en hoop dat dat nog heel lang mag duren.

Barbara van der Hoeven

The Light of Being