Paul van Hoek

Opleider/trainer sociaal psychiatrische zorg

Hoe normaler je doet tegen mensen met psychiatrische problemen, hoe normaler ze blijken te zijn. Vanuit deze visie geef ik bijscholingen, trainingen en adviseer ik over hoe om te gaan met. Specialiteiten Grip op gekte en suïcidepreventie.

Hoe gewoner je mensen met psychiatrische  stoornissen tegemoet treedt hoe normaler zij blijken

De discrepantie tussen de oordelen van veel mensen over – en mijn eigen ervaringen met mensen met psychiatrische problemen heeft mij altijd geïnspireerd om te zoeken naar manieren om met deze groep mensen te werken op een manier die hen recht doet en inspireert mij om kennis en inzicht over te dragen in mijn cursussen en trainingen. 

Grip op Gekte 

Mijn uitgangspunt is dat hoe gewoner je mensen met psychiatrische stoornissen tegemoet treedt hoe normaler zij blijken. Laatdunkendheid, en ook overbezorgdheid en onzekerheid, leidt tot onnodige afstand tussen hulpverlener en cliënt. Je doet een cliënt recht als je zowel de capaciteiten ziet en de reële kwetsbaarheden (en gekkigheden).